Over Stichting Amigo

Stichting Amigo organiseert logeeropvang tijdens weekenden en schoolvakanties voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een gedragsstoornis. Wij hebben 9 locaties verspreid over de drie noordelijke provincies.

Hoe werken wij?

In de huiselijke sfeer van onze locaties zorgen wij voor ontspanning en gezelligheid. Wij werken in kleine groepen van maximaal zes of acht kinderen, waarbij elke begeleider twee kinderen onder zijn hoede heeft. Zo ontstaat er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. In een veilig pedagogisch groepsklimaat stimuleren we sociale vaardigheden en groepsprocessen. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de (emotionele) leeftijd, het karakter en de problematiek van het kind. 

Voor wie? 

Stichting Amigo richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een gedragsstoornis die woonachtig zijn in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De gemeente inventariseert de zorgbehoefte binnen een gezin en geeft een indicatie af voor logeeropvang.

Wij werken met een wachtlijst, echter voor kinderen in bepaalde leeftijdscategoriën is er direct ruimte. 

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen.