Over Stichting Amigo

Wij zijn Stichting Amigo en wij organiseren logeeropvang voor kinderen en jongeren uit Friesland, Groningen en Drenthe met een gedragsstoornis. Wij hebben negen logeerlocaties verdeeld over de drie noordelijke provincies.

 
Hoe werken wij?

In de huiselijke sfeer van onze negen locaties zorgen wij voor ontspanning en gezelligheid. Wij werken in kleine groepen van maximaal zes of acht kinderen, waarbij elke begeleider twee kinderen onder zijn hoede heeft. Zo ontstaat er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. In een veilig pedagogisch groepsklimaat stimuleren we sociale vaardigheden en groepsprocessen. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de (emotionele) leeftijd, het karakter en de problematiek van het kind. 

Voor wie? 

Stichting Amigo biedt logeeropvang in weekenden en schoolvakanties voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een gedragsstoornis. 
Hiervoor is een indicatie nodig via het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen.