Wij hebben op dit moment geen wachtlijst. Bij nieuwe aanmeldingen kijken wij of het kind passend is op de groep waar op dat moment plek is. 
 

Over Stichting Amigo

Stichting Amigo organiseert logeeropvang tijdens weekenden en schoolvakanties voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een gedragsstoornis.

Missie

In het dagelijks leven kunnen kinderen met gedragsproblemen problemen ervaren in de interactie met hun omgeving. Door het bieden van kleinschalige logeeropvang wordt de omgeving van het kind ontlast.
Tijdens de logeerweekenden kijkt Stichting Amigo naar de mogelijkheden van kinderen met een gedragsstoornis. Ons uitgangspunt is het creëren van een positief, betrokken en veilig groepsklimaat waarin het belang van het kind voorop staat. Spelenderwijs wordt er in het groesproces gewerkt aan persoonlijke doelen waarin sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen centraal staan.

Visie

Stichting Amigo vindt het bieden van kwalitatief goede zorg belangrijk, we werken voortdurend aan verbetering en professionalisering van onze organisatie.
We werken nauw samen met ouders/verzorgers en andere hulpverleners rondom het kind. Binnen de veilige omgeving van Stichting Amigo werken bekende begeleiders met een vaste dag structuur. Zo zijn de logeerweekenden voor het kind voorspelbaar en duidelijk. We leren het kind goed kennen en zijn op de hoogte van de behoeften en ontwikkelingen van ieder kind. Er ontstaat tijdens de weekenden een gevoel van thuiskomen voor ieder kind.

Hoe werken wij?

In de huiselijke sfeer van onze locaties zorgen wij voor ontspanning en gezelligheid. Wij werken in kleine groepen van maximaal zes of acht kinderen, waarbij elke begeleider twee kinderen onder zijn hoede heeft. Zo ontstaat er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. In een veilig pedagogisch groepsklimaat stimuleren we sociale vaardigheden en groepsprocessen. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de (emotionele) leeftijd, het karakter en de problematiek van het kind. 

Voor wie? 

Stichting Amigo richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een gedragsstoornis die woonachtig zijn in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De gemeente inventariseert de zorgbehoefte binnen een gezin en geeft een indicatie af voor logeeropvang.

Wij werken met een wachtlijst, echter voor kinderen in bepaalde leeftijdscategoriën is er direct ruimte. 

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen.